Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
Konferencja podsumowująco-ewaluacyjna projektu AS II – Aktywny Senior

13 grudnia w godzinach popołudniowych w Tarnobrzeskim Domu Kultury miało miejsce spotkanie seniorów i osób młodszych uczestniczących w projekcie AS II – Aktywny Senior.

Spotkanie miało na celu podsumowanie realizowanego projektu, przedstawienie możliwości jego kontynuowania oraz perspektyw działania ESTEKI w obszarze wsparcia Seniorów.

W ramach projektu osoby 60 + oraz osoby młodsze doskonaliły swoje umiejętności, dzieliły się wiedzą i doświadczeniem w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Esteka. Celem głównym projektu AS II była poprawa jakości i poziomu życia 168 osób z terenu Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego poprzez integrację międzypokoleniową, aktywność społeczną, fizyczną i edukację. Działania projektowe odbywały się od marca do końca grudnia 2018 roku.

Uczestnicy AS’a II rozwijali swoje umiejętności w czterech grupach tematycznych. Wśród nich były:

  • cykl zajęć związanych z rozwojem fizycznym: jazda na rowerach.
  • cykl zajęć edukacyjnych związanych z nauką jęz. angielskiego z multimediami i e-learningiem.
  • cykl zajęć związanych z rozwojem emocjonalno-integracyjnym: Biofeedback, Horse Assisted Education - coaching z końmi.
  • rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu: kawiarenki, spotkania dyskusyjne z fachowcami z różnych dziedzin, społecznością lokalną i władzami „Latający Dywan Obywatelski”, konferencję.

Projekt, jego cele i zadania opracowane zostały zgodne z kierunkami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Tarnobrzega na lata 2014-2020

Założenia projektu przybliżył na konferencji jeden z prelegentów – vice-prezes Stowarzyszenia Esteka – Robert Kędziora, który omówił również strategię działania Esteki odnośnie seniorów.

  • Jednym z priorytetów ESTEKI są działania ukierunkowane na rzecz osób starszych – mówił Robert Kedziora – W ostatnich latach zrealizowaliśmy kilka projektów skierowanych do seniorów, w których uczestniczyło blisko tysiąc starszych osób. W nadchodzącym 2019 roku tą politykę Stowarzyszenia chcemy kontynuować i z pewnością nie zabraknie tutaj podobnych działań.

Gościem konferencji był Prezydent Miasta Dariusz Bożek, który doceniając ich aktywność oraz zaangażowanie społeczne również złożył deklarację wspierania seniorów przez instytucje miejskie poprzez realizację różnorodnych inicjatyw służących ich rozwojowi i aktywnemu życiu na terenie naszego miasta.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostały dwie formy wsparcia i działania seniorów. Kamila Ciba-Szwed – facylitatorka programów rozwojowych z końmi, wygłosiła wykład na temat metody HORSE ASSISTED EDUCATION. Jest to unikalna metoda uczenia się ludzi, w której uczestniczą konie. Jej celem jest szeroko rozumiany rozwój osoby, która przyglądając się własnym sposobom myślenia, działania i emocjom poszerza swoją samoświadomość oraz perspektywę postrzegania świata zewnętrznego. Nauka metodą HAE odbywa się to zarówno w dyskusjach tematycznych, obserwacjach stada koni, ćwiczeniach z końmi z ziemi w kontekście omawianego tematu, jak również poprzez dzielenie się uczestników refleksjami związanymi z emocjami, przemyśleniami, wnioskami po osobiście przebytych doświadczeniach z końmi. Ponadto, wiele wnoszą obserwacje ćwiczeń z końmi innych osób oraz słuchanie relacji, opisów ich własnych przeżyć, wrażeń i wniosków.

Z kolei – fizjoterapeutka Anna Morawska – omówiła znaczenie ruchu w życiu seniorów. Oprócz informacji teoretycznych uczestniczki i uczestnicy konferencji zapoznali się z zestawem praktycznych ćwiczeń, które można wykonywać w domu, jak i w miejscach publicznych. Ćwiczyć można z innymi ludźmi, samodzielnie, lub wykorzystując przestrzeń publiczną.

Dopełnieniem konferencji był Koncert tarnobrzeskiego piosenkarza i kontrabasisty Tomasza Grdenia, który przeniósł słuchaczy do krainy piosenki lat 20-tych, 30-tych oraz spotkanie w kuluarach przy kawie i ciasteczku...

(KC-S, RK)

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]