Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
Zapraszamy seniorów do udziału w projekcie

   Gmina Tarnobrzeg przystąpiła do projektu pn. „Podkarpacki E- Senior” realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., w partnerstwie z Fundacją na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych SOCIETATIS w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. 

   Celem projektu jest nabycie i utrwalenie kompetencji cyfrowych przez 1600 osób, w tym osób niepełnosprawnych w wieku 65+ z wybranych 73 gmin województwa podkarpackiego, dzięki działaniom szkoleniowym i animacyjnym w okresie lipiec 2018r. – luty 2021r. 

 Zakres szkoleń

W ramach projektu Seniorzy w wieku 65+ przejdą cykl 15 czterogodzinnych spotkań z zakresu obsługi laptopa, tabletu i smartphona w tematyce:

- zdrowia (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w celu zdobycia wiedzy o zdrowym odżywianiu się, porad zdrowotnych dla seniorów)

- relacji społecznych (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w kontaktach z rodziną i znajomymi)

- odpoczynku i hobby (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w celu uzyskania wiedzy o lokalnie organizowanych wydarzeniach klubów seniora, pielgrzymkach, koncertach)

- finansów (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego do zakładania konta bankowego, zakupy on line)

- spraw codziennych (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w celu zaplanowania podróży, zakupu biletów).

Po zakończeniu cyklu szkoleń uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z trenerem, a w okresie do 3 miesięcy od ukończonych szkoleń zostaną przeprowadzone 3 czterogodzinne animacje, które utrwalą zdobyte umiejętności.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, a uczestnicy będą mieć zapewnione materiały szkoleniowe, catering, oraz opiekę animatora.

Z terenu gminy Tarnobrzeg przeszkolonych zostanie 50 osób spełniających następujące kryteria rekrutacji:

- jest zameldowana i mieszka na obszarze gminy Tarnobrzeg,

- ukończyła 65 rok życia,- nie posiada podstawowej wiedzy o technologiach cyfrowych bądź posiada wiedzę minimalną w tym zakresie.

Szkolenia odbywać się będą w Urzędzie Miasta Tarnobrzega przy ulicy Kościuszki 32 (godziny zostaną ustalone w późniejszym terminie), w 10-cio osobowych grupach w terminach:

- W ramach II edycji Programu: 07.01.2019 – 15.04.2019 (w każdy poniedziałek) - grupa 10 osób 02.01.2019 – 10.04.2019 (w każdą środę) – grupa 10 osób W ramach IV edycji Programu: 03.09.2019 – 10.12.2019 (w każdy wtorek) – grupa 10 osób 05.09.2019 – 12.12.2019 (w każdy czwartek) – grupa 10 osób W ramach VI Programu: 05.05.2019 – 11.08.2019 (w każdy wtorek) – grupa 10 osób Rekrutacja na 1 termin szkoleń (w ramach II edycji) odbywać się będzie w Urzędzie Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 (Biuro Obsługi Interesantów) w terminie od 19 listopada do 3 grudnia 2018 roku w godzinach 8:00 – 12:00. Formularz rekrutacyjny do pobrania oraz regulamin rekrutacji dostępne są na stronie internetowej miasta www.tarnobrzeg.pl oraz w Urzędzie Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 w Biurze Obsługi Interesantów, sektor A, sala 1, stanowisko 5. Więcej informacji pod linkiem: http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/podkarpacki-e-senior

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]