Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
La bandera de la ciudad Tarnobrzeg

Durante la sesión solemne de la Junta Municipal de Tarnobrzeg que tuvo lugar el 28 de mayo de 2013 se presentó la bandera de la ciudad.

Entre los fundadores de la bandera se halló la Sociedad ESTEKA en nombre de la cual fue donada la cuota de 100 zl a una cuenta bancaria especial para los donantes y fundadores.

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]